سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
طبقه‌بندی چیدمان‌ها بر حسب رشته و موضوع
بیناب‌نمایی
دستگاه های آزمون مواد
دستگاه های عمومی آزمایشگاهی
سامانه های اندازه گیری
سایر سامانه ها
طبقه‌بندی آزمایشگاه‌ها بر حسب رشته و موضوع
آزمایشگاه تخصصی بیناب‌نمایی
آزمایشگاه تخصصی لایه نشانی
آزمایشگاه تخصصی لیزر فیبری
آزمایشگاه لیزر
آزمایشگاه‌های آموزشی
طبقه‌بندی مواد آزمایشگاهی ساخت دانشگاه‌ها
مواد مصرفی آزمایشگاهی (شیمی و ..)
محلول ها با کاربرد خاص
مواد آلیاژی
مواد سرامیکی
نانو مواد
طبقه‌بندی خدمات آزمایشگاهی و صنعتی
خدمات آزمایشگاهی زیست فناوری
خدمات آزمایشگاهی مواد
خدمات اسپکتروسکپی
خدمات امار و داده کاوی
خدمات اندازه گیری خواص مکانیکی
منابع تخصصی
کتاب های مرجع بیناب نمایی به روش LIBS
کتاب های مرجع بیناب نمایی تراهرتر
کتاب های مرجع بیناب نمایی رامان
کتاب های مرجع فوتونیک محاسباتی
کتاب های مرجع لیزر فیبری