سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
آزمایشگاه تخصصی لیزر فیبری

آزمایشگاه تخصصی لیزر فیبری
در سال های اخیر لیزرها و تقویت کننده های فیبری با آلایش عناصر خاکی نادر توجه زیادی را در زمینه ی مخابرات نوری، صنعت، پزشکی و صنایع نظامی به خود جلب کرده اند. این لیزرها به دلیل مزیت هایشان به سرعت در حال جایگزینی ادوات لیزری پرحجم متداول در کاربردهای مختلف هستند. از جمله مزیت های این لیزرها می توان به کیفیت پرتوی بالا، بازدهی بالا، فشردگی و پایداری طول موج در برابر دما اشاره کرد. در این لیزرها امکان دسترسی به توان خروجی در حد کیلووات با بازده بیش از 80 درصد وجود دارد.

فهرست