سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
خدمات اندازه گیری خواص مکانیکی

آزمايشگاه خواص مكانيكي ما قابليت انجام طيف وسيعي از آزمونهاي مكانيكي را داراست. در اين آزمايشگاه به كمك آزمونهاي كشش، فشار، خمش، ضربه، سختي سنجي و خزش در دماي بالا تا ۱۶۰۰ درجه سانتيگراد مي توان پارامترهاي مكانيكي را براي مواد مختلف تعيين نمود.

در ادامه صفحه در قسمت"فهرست" خدمات این بخش قابل مشاهده است.