سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
آزمایشگاه لیزر

در این بخش کلیه دانشگا ها می توانند به منظور پژوهش در زمینه انواع لیزرها از بین آزمایشگاه های موجود در قسمت موارد مرتبط در ادامه این صفحه، ازمایشگاه تخصصی خود را انتخاب و خریداری کنند.