سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
آزمایشگاه‌های آموزشی

در این بخش کلیه دانشگا ها می توانند به منظور تربیت دانشجو های متخصص از بین ازمایشگاه های موجود در قسمت موارد مرتبط در ادامه این صفحه، ازمایشگاه اموزشی خود را راه اندازی کنند.
لازم به ذکر است این ازمایشگاه ها با هدف افزایش مهارت های تخصصی و کاربردی دانشجویان طراحی شده و استفاده از انها تضمین شغل دانشجویان در اینده خواهد بود.