سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
امکان جدید سامانه فناوران دانشگاه

اساتید دانشگاهی می توانند ماده آزمایشگاهی ساخت خود را برای فروش در سامانه فناوران دانشگاه ثبت کنند. بدین منظور لازم استاد محترم پس از عضویت در سایت از منوی "افزودن ماده" ماده آزمایشگاهی ساخت خود را در سامانه ثبت کند.