سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
آزمایشگاه تخصصی لایه نشانی

در این بخش کلیه سازمان ها و دانشگاه ها که قصد فعالیت در حوزه هایی همچون نانو، سلول های خورشیدی و .... را دارند می تواند از طریق ما ازمایشگاه لایه نشانی خود را راه اندازی کنند.