سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
امکان جدید سامانه فناوران دانشگاه راه اندازی شد

اساتید دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان می توانند خدمات تخصصی آزمایشگاهی و صنعتی خود را در سامانه فناوران دانشگاه ثبت کنند تا سامانه متقاضیان این خدمات تخصصی را به انها معرفی نماید.