سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
امکان جدید سامانه فناوران دانشگاه راه اندازی شد

شرکت های بزرگ می توانند از طریق سامانه فناوران دانشگاه تیم های تخصصی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهند و از این طریق به مسئله خود پاسخ دهند.