سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
كوانتومتري

برای اطلاع از هزینه ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
دستگاه كوانتومتر METALYS ساخت شركت JOBIN YVON فرانسه با داشتن ۴۷ كانال قادر است محدوده وسيعي از عناصر را در نمونه­هاي فلزي آناليز نمايد. دستگاه كوانتومتر METALYS همچنين داراي تعداد ۱۰ متد كاليبراسيون كمي مي­باشد كه توانايي آناليز عناصر را براي ۴ نوع فولاد و چدن و يك نوع از هر يك از آلياژهاي آلومينيوم، مس، روي،سرب، نيكل و كبالت دارد. دستگاه مذكور با يك واحد پلي كروماتور با فاصله كانوني ۰.۵m و يك واحد شبكه پيشرفته، ۳۶۰۰ شيار در ميليمتر، حساسيت و وضوح بسيار بالايي (۱.۱nm -+) براي آناليز كيفي و كمي عناصر ارائه مي­كند. با وجود يك واحد ژنراتور N۲ و حذف اكسيژن از محفظه اپتيكي دستگاه، امكان آناليز دقيق عناصرS,C,P,As,B,N با نشر در محدود UV وجود دارد. حداقل قطر نمونه براي آناليز كوانتومي ۱۸mm مي­باشد.
تصویر: