سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
فريزدراير

برای اطلاع از هزینه ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
اين دستگاه جهت خشك كردن تحت انجماد ميكروارگانيزم ها و باكتري ها، مخمرها، واكسن ها، آنتي توكسين ها، اجزاي خون، آنزيم ها، ويتامين ها، مواد غذايي و آشاميدني و مواد دارويي استفاده مي گردد. قابليت خشك كردن مواد: در داخل بالن و يا بر روي سيني در داخل ويال با درب بندي اتوماتيك ظرفيت كندانسور ۶۰ ليتر قابليت كاهش دما تا ۵۵- درجه سلسيوس اتاق خلأ با دو سيني ۳۰´۳۰ سانتيمتر با قابليت تغيير دما از ۵۰- درجه سلسيوس تا ۵۰+ درجه سلسيوس ۵۰ برنامه كنترل اتوماتيك دما و زمان
تصویر: