سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
دستگاه نمونه بردار هوا

برای اطلاع از قیمت ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
دستگاه نمونه بردار هوا از طريق انتقال هوا از يك شكاف باريك بر روي آگار عمل مي كند و به عنوان يك روش استاندارد آزمايشگاهي براي تعيين آلودگي ميكروبي هوا در محيط هاي مختلف استفاده مي شود. سانتريفوژ يخچال دار قابليت استفاده با ۵ روتور متفاوت با حجم ها و سرعت هاي مختلف كوچك ترين روتور با ۳۰ جايگاه مخصوص ميكروتيوب به حجم ۵/۱ ميلي ليتر با ماكزيمم سرعت ۱۵۰۰۰ دور در دقيقه بزرگ ترين روتور با ۶ جايگاه مخصوص براي لوله هاي با حجم ۵۰۰ ميلي ليتر با ماكزيمم سرعت ۹۶۰۰ دور در دقيقه قابليت كنترل دما از ۲۰-تا ۴۰ درجه سلسيوس
تصویر: