سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
خدمات فشردن و تهيه نمونه خام

برای اطلاع از هزینه ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
- پرس هيدروليك -قالب هاي ساده و شناور
تصویر: