سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
طیف سج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)

فلورسانس پرتو ایکس، یکی از روش های انالیز عنصری است که امروزه از ان به طور وسیعی در صنعت و مراکز پژوهشی استفاده می شود. این روش به خاطر سرعت زیاد در شناسایی عنصری برای برخی از صنایع ضروری است. در این روش پرتو ایکس به نمونه مجهول تابیده و با برانگیختن اتم ها باعث بوجود امدن پرتو ثانویه می شود. با تعیین طول موج یا انرژی پرتو ثانویه، عنصر یا عنصرهای مورد نظر را می توان شناسایی کرد.

طراحی‌کننده محصول: 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
کاربردها: 

انالیز عنصری مواد معدنی(کانی ها)، نانو مواد، فلز ها از عنصر فلوئور تا اورانیوم
انالیز عنصری مایع

تصویر: 
نوع: 
آزمایشگاه تخصصی