سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
ازمایشگاه پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(SCXRD)

این دستگاه برای انالیز غیر تخریبی نمونه های بلورین و استخراج اطلاعات از شبکه بلوری داخل انها کاربرد دارد.

طراحی‌کننده محصول: 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
کاربردها: 

اطلاعات مربوط به پارامترهای شبکه بلور، طول پیوندها، زاویه ی پیوندها، نوع وجایگاه اتم ها در ساختار مولکولی و نیز مطالعه تغییر ساختار بلوری با دما توسط این دستگاه دریافت می شود.

تصویر: 
نوع: 
آزمایشگاه تخصصی