سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
ازمایشگاه طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)

طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای شامل اندازه گیری میزان انرژی لازم برای تغییر هسته های اسپین دار از یک جهت گیری پایدار به یک جهت گیری ناپایدار در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی است. از انجا که هسته های اسپین دار در میدان مغناطیسی با توجه به ساختار شیمیایی ترکیبات انها میدان های مغناطیسی متفاوتی را احساس می کنند، فرکانس متفاوتی از تابش برای عوض کردن جهت گیری هسته های اسپین دار نیاز می باشد. فرکانسی که در ان جذب صورت می گیرد یا هسته های ناپایدار شده در فرایند جذب ان را نشر می نمایند، برای تجزیه و طیف سنجی بکار برده می شود.

طراحی‌کننده محصول: 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
کاربردها: 

مطالعه میکرو مولکول کوچک و ترکیبات الی موجود در محلول ها
مطالعه ساختار شیمیایی مواد با استفاده از NMR یک بعدی
مطالعه ساختار مولکول های بسیار پیچیده با استفاده از NMR دو بعدی
مطالعه فیزیولوژکی سلول ها و غلظت درون یاخته های سلولی
در تحقیقات بنیادی و کاربردی رشته های شیمی، بیولوژی، بیو شیمی و محیط زیست برای شناسایی ساختار مولکولی
در مطالعات ترمودینامیکی و سینتیکی واکنش های شیمیایی از محدوده دماهای پایین تا دما های بالا

تصویر: 
نوع: 
آزمایشگاه تخصصی