سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
آزمایشگاه آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)

این آنالیز یک تکنیک غیر مخرب قدرتمند برای مشخصه یابی مواد بلورین است. این آنالیز اطلاعاتی درباره ساختار ها، فاز ها، جهتگیری های کریستالی ترجیحی (بافت) و سایر پارامتر های ساختاری مانند اندازه متوسط دانه، بلورینگی، کشش و آسیب های کریستال می دهد. پیک های پراش اشعه x، توسط مداخله مخرب باریکه تک رنگ اشعه x پخش شده در زوایای ویژه از هر دسته از سطوح شبکه در نمونه تولید می شود. شدت پیک ها توسط توزیع اتم ها در شبکه تعیین میشود. در نتیجه، الگوی پراش اشعه x ، اثرانگشت آرایش های اتمی تناوبی در یک ماده مشخص می باشد. جستجو در پایگاه داده استاندارد ICDD الگوی اشعه x، امکان تعیین سریع فاز برای تنوع زیادی از نمونه های بلوری را ایجاد می کند.

طراحی‌کننده محصول: 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
کاربردها: 

کاربردهای اصلی:
• تعیین/کمی سازی فاز بلوری
• اندازه گیری اندازه متوسط کریستالیت، کشش یا اثرات میکروکشش در نمونه های فیلم نازک یا توده
• کمی سازی جهتگیری ترجیحی (بافت) در فیلم های نازک، دسته های چند لایه و قطعات ساخته شده
• تعیین نسبت بلور به مواد بی شکل در مواد توده و نمونه های فیلم نازک

کاربردهای صنعتی:
• هوافضا
• وسایل نقلیه
• ایمپلنت های پزشکی
• نیمه رسانای ترکیبی
• ذخیره اطلاعات
• نمایشگرها
• الکترونیک
• محصولات صنعتی
• روشنایی
• دارویی
• فوتونیک
• پلیمر
• نیمه رسانا
• فوتوولتائیک خورشیدی

تصویر: 
نوع: 
آزمایشگاه تخصصی