سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
آزمایشگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از جمله تکنیک های جداسازی مرسوم در بسیاری از علوم است. این روش دارای رشد چشمگیری بوده است. دلایل این رشد عبارتند از حساسیت روش، سازگاری سریع ان برای اندازه گیری های کمی صحیح، شایستگی آن برای جداسازی مواد گونه های غیر فرار یا ناپایدار در مقابل گرما و مهمتر از همه، کاربرد گسترده ان برای موادی است که در صنعت، زمینه های مختلف علوم وجامعه اهمیت درجه اول را دارند. اساس کار در این روش جداسازی اجزا موجود در یک نمونه مخلوط، بر اساس تمایل نسبی هر جز به فاز ساکن هنگام عبور فاز متحرک از روی و یا درون فاز ساکن است.به علت انکه مواد با درجات گوناگون به فازهای ساکن تمایل دارند، می توان از این خاصیت جهت جداسازی انها از یکدیگر استفاده نمود.

طراحی‌کننده محصول: 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
کاربردها: 

جداسازی و اندازه گیری ترکیبات الی بویژه ترکیبات دارویی و عصاره های گیاهی
تعیین جرم مولکولی پلیمرها
جداسازی و اندازه گیری ترکیبات یونی
جداسازی دامنه وسیعی از مواد از جمله امینواسیدها، پروتئین ها، هیدروکربن ها، حشره کش ها و انتی بیوتیک ها

تصویر: 
نوع: 
آزمایشگاه تخصصی