سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
لیزر گازی CO2

لیزر گازیCO2

به همراه این لیزر دانش فنی به منظور آموزش دانشجویان نیز منتقل می گردد.

برای خرید این سامانه و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید