سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
چیدمان های آموزشی

در این بخش کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند چیدمان ها و سامانه های آموزشی مورد نظر خود را در قسمت فهرست محصولات در ادامه صفحه مشاهده و سفارش دهند.