سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
PCR

برای اطلاع از قیمت ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
داراي عملكرد Gradient از ۱ تا ۲۰ درجه سلسيوس جهت ارزيابي بهينه حرارتي نمونه ها دامنه كنترل دما از ۴ تا ۹۹ درجه سلسيوس سرعت ايجاد حرارت ۳ درجه سلسيوس در ثانيه و سرعت كاهش حرارت ۲ درجه سلسيوس در ثانيه داراي امكان ايجاد حداكثر ۹۹ سيكل در هر برنامه
تصویر: