سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
نمونه ساز القايي

برای اطلاع از هزینه ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
اين سيستم قادر به ذوب نمونه هاي فلزي و سراميكي به روش القايي مي باشد. نمونه هاي فلزي پس از ذوب در بوته، به شيوه گريز از مركز در قالب مسي به شكل پولك ريخته گري مي شود. نمونه هاي سراميكي به شكل غير مستقيم در بوته هاي گرافيتي ذوب مي گردند. ظرفيت كوره براي نمونه هاي فلزي حداكثر ۸۰ گرم و براي نمونه هاي سراميكي حداكثر ۲۰ گرم است. بيشترين دماي كاري اين سيستم ۱۸۰۰ درجه سانتي گراد مي باشد، همچنين امكان ايجاد اتمسفر خنثي در حين ذوب نمونه ها وجود دارد.
تصویر: