سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
سختي سنجي

برای اطلاع از هزینه ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
تعيين سختي فلزات آهني و غير آهني به روش فرورفتگي با دقت بالاتوسط انواع روش‌هاي: · راكول · برينل · ويكرز · نوپ همچنين امكان سختي سنجي لاستيك ها و مواد پليمري به روش شور D در اين آز مايشگاه وجود دارد. ميكرو سختي سنجي ستگاه ميكروسختي سنجي ويكرز به منظور تعيين سختي يك فاز و يا ساختار مشخص در سطح نمونه مورد استفاده قرار مي گيرند . رنج نيروهاي وارد بر نمونه در دستگاه هاي ميكروسختي سنجي از ۱۰ گرم الي ۱۰ كيلوگرم نيرو مي باشد . دستگاه هاي ميكروسختي سنجي داراي لنز چشمي و شيئ بوده كه بزرگنمايي از ۱۰۰ برابر الي ۴۰۰ برابر را در اختيار كاربر قرار مي دهند . بنابراين به كمك دستگاه ميكرو سختي سنج مي توان سختي فازهاي مختلف را به روش ويكرز اندازه گيري نمود.
تصویر: