سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
بررسي هاي متالوگرافي كمي

برای اطلاع از هزینه ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
اين بررسي ها شامل تعيين درصد حجمي فازها به روش مقايسه اي، شمارش و آناليز تصويري (Image Analysis)، آناليز كمي ناخالصي ها از نظر نوع، اندازه و توزيع، بررسي دانه ها و ساختار از نظر اندازه و چگونگي توزيع مي باشد
تصویر: