سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
اندازه گيري كدورت

کدورت سنجی آنالیزی است که به مطالعه خواص اپتیکی بر پایه پخش نور Scattering می پردازد. علت پخش نور در آب وجود مواد معلق مثل مواد کلوئیدی، مواد آلی، میکرو ارگانیسم ها و حتی مولکولهای درشت می باشد . در شکل طرح کلی از از کدورت سنج را نشان می دهد. با پیشرفت هایی که در ساخت آشکار سازها فراهم شد امکان سنجش کدورت برای مقادیر پایین فراهم شد، اگرچه هنوز کاستی هایی برای بررسی مقادیر خیلی کم و خیلی زیاد وجود دارد. در مقادیر بسیار کم تشخیص تغییرات سیگنال به دلیل اختلالات الکترونیکی ممکن نیست در حالی که در مقادیر زیاد به علت تعداد زیاد پخش پدیده تداخل رخ می دهد.

برای اطلاع از هزینه انالیز و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
هدف از این آزمایش اندازه گیری میزان کدورت آب می باشد که این آیتم نقش به سزایی در آب های صنعتی، و به ویژه آب دیگهای بخار ایفا می کند .به دلیل اینکه کدورت ایجاد ذرات ریز معلق در آب دیگ های بخارمی نماید ، باعث تشکیل رسوب می گردد .هم چنین کدورت سبب تولید کف می شود که این عارضه با حمل بخار همراه می باشد.
تصویر: