سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
اندازه گيري ضريب شكست نوري مواد

اين دستگاه ضريب شكست مايعات با واحد nD و درجه Brix محلول‌هاي قندي را به درصد نمايش مي‌دهد.
برای اطلاع از هزینه انالیز و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
دستگاه رفرکتومتر کاربرد زيادي در صنايع گوناگون دارد. به عنوان مثال براي اندازه گيري غلظت نمک طعام در حوضچه هاي پرورش ماهي مورد استفاده قرار مي گيرد. در صنايع غذايي نيز اين دستگاه کاربرد بسيار زيادي دارد مثلا در کارخانه هاي قند براي تعيين بريکس محلول قند مورد استفاده قرار مي گيرد. در پزشکي براي پي بردن به ميزان اوره و پروتئين خون، ميزان نمک موجود در آن و غلظت مايعات استفاده مي شود و مهم ترين کاربرد آن تعيين غلظت Urine در آزمايشگاه است.
تصویر: