سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
اسپكتروفتومتر

برای اطلاع از قیمت ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
دامنه طول موج قابل استفاده از ۱۹۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر قابليت استفاده از سل هاي گرد و سل هاي مكعبي
تصویر: