سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
آزمون ضربه

برای اطلاع از هزینه ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
هدف از انجام آزمون ضربه تعيين برخي پارامترهاي مكانيكي مواد از جمله تعيين تردي و نرمي فلزات بر اساس ميزان انرژي جذب شده در حين شكست مي‌باشد. با استفاده از دستگاه ضربه، قابليت انجام آزمون ضربه به روش‌هاي چارپي و آيزود با ظرفيت ۴۵۰ ژول امكان پذير مي‌باشد. وجود فريزر تا دماي ۸۰- در جه سانتيگراد امكان انجام تست در دماهاي پايين و قابليت تعيين تردي مواد در دماهاي مختلف را فراهم نموده است.
تصویر: